BabyBjörn en het Kinderrechtenverdrag

 

Het verdrag van de VN over de rechten van het kind, ook wel Kinderrechtenverdrag genoemd, bevat internationale bepalingen over de rechten van het kind.

Bij BABYBJÖRN willen wij dat het Kinderrechtenverdrag leidend is in onze dagelijkse werkzaamheden. Het Kinderrechtenverdrag bestaat uit 54 artikelen. Veel daarvan hebben geen betrekking op ons vakgebied, maar in een aantal artikelen worden zaken genoemd waar wij iedere dag mee te maken hebben.

Artikel 3: Bij alle maatregelen die kinderen betreffen dient het belang van het kind voorop te staan.

Als we bij BABYBJÖRN onze producten ontwikkelen of verbeteren staan de veiligheid en de gezondheid van het kleine kind altijd centraal. Al onze producten worden in samenwerking met medische experts ontwikkeld. Als een product klaar is, is het getest door honderden gezinnen en een flink aantal artsen. 

In onze producten mogen geen gevaarlijke chemicaliën zitten, daarom testen en controleren wij al het materiaal zeer zorgvuldig. Alle BABYBJÖRN-producten voldoen aan de internationale productstandaarden. In veel gevallen zijn we hier zelfs veeleisender vergeleken met de eisen van productstandaarden.

Bij onze productontwikkeling werken wij op basis van het principe foreseeable use. Onze taak is om alle denkbare situaties en manieren waarop ons product gebruikt wordt te voorspellen, ongeacht het beoogde gebruik van het product. Wij proberen vanuit het perspectief van het kind te denken waarbij de veiligheid van het kind centraal staat.Artikel 6: Elk kind heeft het inherente recht op leven en Elk kind heeft het recht gebruik te maken van de sociale voorzieningen, met inbegrip van de sociale verzekering.

Wij willen dat onze producten de nabijheid en het contact tussen kind en volwassene stimuleren. Juist vanuit deze gedachte is onze eerste draagzak ontstaan. Nabijheid en lichamelijk contact tussen een ouder en het pasgeboren kind zijn niet alleen belangrijk voor de lichamelijke ontwikkeling van het kind, maar is ook belangrijk voor de emotionele binding tussen ouder en kind. Artikel 31: Ieder kind heeft recht op vrije tijd, op spelen en op deelname aan culturele en artistieke activiteiten.

Onze producten bieden kinderen de mogelijkheid zich op hun eigen manier te ontwikkelen. Wij willen dat ze worden uitgedaagd tot spelen en leren en dat het kind wordt gestimuleerd tijdens de nieuwe levensfases. 

 

Artikel 32: Ieder kind heeft het recht op bescherming tegen welke vorm van arbeid die schadelijk is voor zijn gezondheid, scholing en ontwikkeling. 

Bij de productie van onze producten is kinderarbeid natuurlijk niet toegestaan. Wij bezoeken onze leveranciers regelmatig. Een voortdurende dialoog is voor ons heel belangrijk om er zo zeker mogelijk van te zijn dat de werkomstandigheden conform onze overeenkomst zijn.