Algemene gebruiksvoorwaarden

1.  Inleiding
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op je gebruik van de website van BabyBjörn AB ('BabyBjörn') en alle sociale media waarvan BabyBjörn gebruik maakt, zoals Facebook, Twitter en Instagram (hierna gezamenlijk de 'website' genoemd), en elke overeenkomst die je via de website met BabyBjörn kunt sluiten. De website bevat alle informatie op de website en andere webpagina's van BabyBjörn waarnaar de website verwijst, zoals databestanden, geschreven tekst, foto's, video's, andere afbeeldingen en marketingmateriaal.

BabyBjörn behoudt zich het recht voor om op ieder moment en naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, zonder je daarvan vooraf op de hoogte te stellen. Als BabyBjörn wijzigingen aanbrengt in deze voorwaarden, zal BabyBjörn de nieuwe voorwaarden toegankelijk maken op de website.

Door deze website te gebruiken, accepteer je deze gebruikersvoorwaarden. Als je deze voorwaarden niet accepteert, dien je de website niet te gebruiken.

2.  Inhoud, enz.
BabyBjörn streeft ernaar de inhoud van en informatie op de website actueel en correct te houden. Er kan echter niet worden uitgesloten dat de website mogelijk bepaalde onjuistheden bevat. BabyBjörn aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor eventuele schrijf- en drukfouten en verouderde gegevens op de website.

Naast deze algemene voorwaarden zijn de verkoopvoorwaarden van BabyBjörn van toepassing op elke aankoop en verkoop van producten die beschikbaar zijn in de online winkel van BabyBjörn.

De producten van BabyBjörn worden ook verkocht door retailers die onafhankelijk zijn van BabyBjörn. De aanbevolen prijzen die op de website worden vermeld, zijn slechts adviesprijzen. De dealers bepalen hun eigen prijzen en hebben hun eigen voorwaarden. BabyBjörn heeft dan ook geen invloed op de werkelijke prijs die jouw dichtstbijzijnde dealer aanbiedt. De prijzen kunnen daarom variëren tussen de verschillende dealers. De dealers bepalen zelf hun assortiment. BabyBjörn heeft daar geen invloed op en kan daarom niet garanderen dat de producten die op de website worden gepresenteerd, ook daadwerkelijk verkrijgbaar zijn bij jouw dichtstbijzijnde dealer.

3.  Links
De website kan links bevatten naar andere websites die niet van BabyBjörn zijn en niet onder onze controle staan. BabyBjörn aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de privacybescherming of de inhoud van deze websites. BabyBjörn biedt de links uitsluitend aan om bezoekers van de website te helpen meer informatie te vinden over bepaalde onderwerpen. Deze websites hebben hun eigen voorwaarden en privacybeleid.

De website bevat een lijst met contactgevens van de dealers van BabyBjörn. De dealers zijn onafhankelijk van BabyBjörn. De lijst wordt je als service ter beschikking gesteld, zodat je contact kunt opnemen met een dealer bij jou in de buurt.

4.  Kleuren
BabyBjörn kan niet garanderen dat de kleuren die op de website worden getoond exact overeenkomen met de kleuren die de producten in werkelijkheid hebben. De manier waarop kleuren op het scherm worden weergegeven, hangt onder andere af van de instellingen van je computer.

5.  Geheimhouding en persoonsgegevens, enz.
BabyBjörn zal zorgvuldig omgaan met alle persoonsgegevens, zoals naam, adres en geboortedatum, die je aan BabyBjörn verstrekt of die BabyBjörn bekend worden, bijvoorbeeld door aankoop of registratie van gekochte producten, als je productbeoordelingen of reviews indient, deelneemt aan wedstrijden of je abonneert op nieuwsbrieven.

Lees hier meer over ons privacybeleid.

6.  Cookies
De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt verzonden door een website en vervolgens lokaal wordt opgeslagen op de computer of het mobiele apparaat van de bezoeker. Je kunt in je browser instellen dat je een bericht krijgt voordat een website een cookie naar jouw computer stuurt. Je kunt vervolgens kiezen of je de cookie accepteert of weigert. Je kunt cookies altijd uit je webbrowser verwijderen. Je kunt er ook voor kiezen helemaal geen cookies te accepteren. Als je ervoor kiest geen cookies te accepteren, kun je de website nog steeds bezoeken, maar sommige functies op de website werken niet zoals bedoeld. BabyBjörn gebruikt cookies nooit om persoonsgegevens over je op te slaan, maar alleen om je bezoek aan de website te vergemakkelijken of om het aantal bezoekers te kunnen volgen.

Er zijn twee soorten cookies. Het eerste type, persistente cookies, slaat een cookie langer op je computer op en deze cookies hebben een vervaldatum. Persistente cookies van BabyBjörn worden 1 jaar bewaard. Het andere type zijn sessiecookies, die alleen worden gebruikt tijdens je bezoek aan de website. Sessiecookies worden gewist zodra je je webbrowser sluit.

BabyBjörn gebruikt persistente cookies om onder andere informatie over je landkeuze op te slaan wanneer je de website voor het eerst bezoekt. Op die manier hoeft je niet bij elk bezoek aan ons een land te kiezen en krijg je bovendien de prijzen gepresenteerd in je eigen valuta. De cookies laten BabyBjörn ook weten of je de website eerder hebt bezocht en op welke pagina's van BabyBjörn je bent geweest. Sessiecookies worden gebruikt om je ervaring op de website te verbeteren.

Cookies van derden

BabyBjörn gebruikt cookies van derden om statistieken te verzamelen in analysetools zoals Google Analytics en om relevante producten op de markt te brengen.

Een speciaal type cookies zijn flashcookies. In tegenstelling tot gewone cookies worden flashcookies niet door de webbrowser, maar door Adobe Flash Player aangemaakt en opgeslagen. Deze kunnen meer informatie bevatten dan gewone cookies en kunnen niet worden gewist of tegengehouden door de webbrowser, maar alleen door het eigen programma van Adobe. Meer informatie over dit type cookie vind je op de website van Adobe, www.adobe.com.

7.  Materiaal dat je op een andere manier naar BabyBjörn uploadt of stuurt
Door materiaal naar BabyBjörn te sturen of te uploaden op de website, zoals tekst, foto's, video's en andere afbeeldingen, verstrek je BabyBjörn een niet-exclusieve licentie om zelf of via een ander onbeperkt en via alle technieken en media en alle vormen het materiaal over de gehele wereld te gebruiken. Je accepteert ook dat BabyBjörn het materiaal kan wijzigen en redigeren, zodat het gebruikt kan worden op de wijze die BabyBjörn geschikt acht. Je kunt op ieder moment deze licentie intrekken door dit aan BabyBjörn te melden. Als je de licentie intrekt, moet BabyBjörn zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen zes maanden, stoppen met het gebruik van het materiaal. BabyBjörn is echter niet verplicht materiaal terug te roepen dat al is verspreid.

Je mag alleen materiaal naar BabyBjörn sturen waar je de rechten op hebt. Door het materiaal naar BabBjörn te sturen, bevestig je aan BabyBjörn dat je het recht hebt BabyBjörn de licentie te verstrekken conform bovenstaand artikel; dat BabyBjörn niet verantwoordelijk is voor het materiaal dat je hebt gestuurd; en dat je BabyBjörn zult vrijwaren en BabyBjörn alle schade zult vergoeden waardoor BabyBjörn getroffen kan worden op grond van het gebruik van het materiaal door BabyBjörn, op voorwaarde dat BabyBjörn het materiaal gebruikt conform bovenstaande licentie.

8.  Giveaways en wedstrijden op Instagram
Selectie van de winnaar:
er wordt willekeurig één winnaar gekozen. De winnaar wordt binnen een week na afloop van de prijsvraagperiode via een direct bericht op Instagram geïnformeerd. Als de winnaar niet binnen 48 uur reageert, wordt er een nieuwe winnaar gekozen.

Prijs:
de prijs is niet overdraagbaar en er wordt geen contant geld of andere vervanging aangeboden, behalve naar eigen goeddunken van BabyBjörn. Als de prijs niet voorradig of niet beschikbaar is, behoudt BabyBjörn zich het recht voor om de prijs te vervangen door een vergelijkbaar product van gelijke of hogere waarde.

De wedstrijd wordt niet gesponsord, onderschreven of beheerd door of geassocieerd met Instagram. Afhankelijk van jouw rechtsgebied kan elke prijs onderworpen zijn aan belastingen.​

Door deel te nemen bevestig je dat je 18 jaar of ouder bent, onthef je Instagram van verantwoordelijkheid en ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden van Instagram.

BabyBjörn behoudt zich het recht voor om de prijsvraag te annuleren, te beëindigen, te wijzigen of op te schorten als ongeoorloofde menselijke tussenkomst of andere oorzaken buiten haar controle de administratie, veiligheid, eerlijkheid of het juiste gedrag van de prijsvraag of wedstrijden corrumperen of beïnvloeden.

9.  Handelsmerken, auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten
De handelsmerken, productnamen, andere kenmerken, modellen en domeinnamen die op deze website worden gebruikt zijn eigendom van BabyBjörn, ongeacht of ze wel of niet zijn geregistreerd.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van BabyBjörn of in licentie gegeven aan BabyBjörn.

Je mag geen materiaal van de website downloaden, opslaan of gebruiken als je daar niet de schriftelijke toestemming van BabyBjörn voor hebt gekregen of als niet uit de website blijkt dat het materiaal mag worden gedownload en op een bepaalde manier mag worden gebruikt.

10.  Aansprakelijkheid
BabyBjörn aanvaardt tegenover je geen aansprakelijkheid voor wat voor schade dan ook, met uitzondering van gevallen die door de aansprakelijkheidsverzekering van het bedrijf worden gedekt en op voorwaarde dat de verzekeraar in dergelijke gevallen goedkeurt dat uitbetaling plaatsvindt.

BabyBjörn is nooit aansprakelijk voor enige indirecte schade, gederfde inkomsten en andere gevolgschade van welke aard dan ook.

11.  Overmacht
In geval van overmacht worden de verplichtingen van BabyBjörn opgeschort. Als de periode waarin sprake is van overmacht langer duurt dan twee maanden, heb je net als BabyBjörn het recht de overeenkomst die je hebt afgesloten met BabyBjörn via de website op te zeggen zonder dat in dergelijke gevallen sprake is van een verplichting tot schadevergoeding van BabyBjörn.

Overmacht betekent alle omstandigheden buiten de controle van BabyBjörn, waaronder stakingen, ziekte van het personeel, verstoring van het vervoer, brand, overstromingen, aardbevingen, stormen, orkanen of andere natuurrampen, een import-/exportverbod, ongeacht of dit het bedrijf of zijn leveranciers treft.

12.  Overige voorwaarden
Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de bepalingen van het Zweeds materiële recht.

13.  Bedrijfsgegevens
BabyBjörn AB
Esplanaden 1
SE- 172 67 Sundbyberg
Zweden
Telefoon: +46 (0)8 544 968 00
Fax: +46 (0)8 544 968 29
E-mail: info@babybjorn.se
Registratienummer: 556093-6196
Btw-nummer: SE556093619601