1. Algemeen
BabyBjörn zet zich in voor de bescherming van je persoonlijke privacy en streeft ernaar om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens worden beschermd wanneer je onze diensten gebruikt. In dit gegevensbeschermings- en privacybeleid ('gegevensbeschermingsbeleid') wordt uitgelegd hoe BabyBjörn AB, bedrijfsregistratienummer 556093-6196 ('BabyBjörn' of 'wij') jouw persoonsgegevens gebruikt, verwerkt en beschermt. Het privacybeleid is van toepassing wanneer BabyBjörn diensten en producten levert in verband met aankopen, serviceverzoeken en andere interacties met BabyBjörn. Wanneer je het beleid op onze website bevestigt tijdens een aankoop of bij het indienen van informatie, ga je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid.

Het privacybeleid is ook van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens die een persoon verstrekt wanneer hij of zij zich abonneert op onze marketingdiensten ('abonnee').

2. Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?
BabyBjörn fungeert als verwerkingsverantwoordelijke en kan als volgt worden gecontacteerd:

Per post: BabyBjörn AB, Kulltorpsvägen 49, Lanna 333 74 Bredaryd Zweden
Tel: +46-370 838 87
E-mail: mydata@babybjorn.com

BabyBjörn verwerkt alle persoonsgegevens op een wettige, transparante en eerlijke manier in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016) ('AVG').

3. Belangrijkste termen in dit beleid
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect kunnen worden gekoppeld aan een identificeerbare levende persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

De verwerking van persoonsgegevens omvat alle handelingen met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, analyseren, registreren en opslaan.

De verwerkingsverantwoordelijke is de partij die, alleen of samen met een andere partij, de doeleinden en middelen van de verwerking van de persoonsgegevens bepaalt en die er uiteindelijk verantwoordelijk voor is dat de verwerking plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

4. Wanneer verwerken wij jouw persoonsgegevens?
BabyBjörn verzamelt, bewaart en verwerkt persoonsgegevens over jou tijdens het aankoopproces, bijvoorbeeld wanneer je een aankoop doet op de website van BabyBjörn, gebruikmaakt van de ondersteunende diensten van BabyBjörn, de website van BabyBjörn bezoekt of anderszins in contact komt met BabyBjörn. Persoonsgegevens worden in de eerste plaats verzameld en verwerkt voor het afsluiten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen en voor het leveren van diensten en promoties, maar ook voor eventuele latere garantiegevallen die door onze klantenservice worden beheerd, voor technische administratie of marketing en voor het voorkomen van strafbare feiten, fraude en andere verboden activiteiten.

We verwerken persoonsgegevens over jou als abonnee van BabyBjörn, waaronder je aankoopgeschiedenis, de promoties waarin je interesse toont door een e-mail te lezen of op een link te klikken, en hoe je interageert met de website van BabyBjörn.

5. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?
BabyBjörn verzamelt de volgende persoonsgegevens over jou als klant:

-Naam en persoonlijk identificatienummer (identificatiebewijs of ID)
-Adres
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Klantnummer
-IP-adres
-Informatie over jouw gebruik van de website van BabyBjörn
-Informatie over jouw aankopen

BabyBjörn verzamelt de volgende persoonsgegevens over jou als abonnee:

-Naam en persoonlijk identificatienummer (identificatiebewijs of ID)
-Adres
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Accountinformatie
-IP-adres
-Informatie over jouw gebruik van de website van BabyBjörn
-Informatie over producten en promoties waarin je interesse hebt getoond, jouw interactie met onze nieuwsbrief en of je je hebt aangemeld voor een event

Als je de website van BabyBjörn alleen gebruikt zonder je te registreren of ons informatie te sturen, verzamelt BabyBjörn alleen de persoonsgegevens die je browser aan ons doorgeeft. Om je toegang te geven tot de website van BabyBjörn, verzamelt BabyBjörn de volgende gegevens van jou. Deze informatie is nodig voor de weergave van de website van BabyBjörn en om de stabiliteit ervan te garanderen.

-IP-adres
-Datum en tijdstip van de aanvraag
-Tijdsverschil met GMT
-Inhoud van aanvraag (afzonderlijke pagina)
-Assetstatus/http-statuscode
-Volume van de overgedragen gegevens per keer
-De website waar de aanvraag vandaan kwam
-Browser
-Besturingssysteem en interface
-Taal en versie van de browsersoftware

6. Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens van klanten van BabyBjörn worden voornamelijk verwerkt voor de volgende doeleinden:

-Het nakomen van verplichtingen jegens jou als klant. Voorbeelden: het afronden van een aankoop, facturering en het bieden van ondersteuning.
-Het nakomen van leverings- en garantieverbintenissen.
-Het verlenen van algemene klantenzorg en -service. Voorbeelden: vragen beantwoorden en onjuiste informatie corrigeren.
-Klantrelaties beheren en onze diensten verlenen.
-Bepalen welke betaalmethoden we je kunnen aanbieden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van kredietbeoordelingen.
- Diensten, producten en functies verbeteren en ontwikkelen.
- Marktonderzoek doen zodat we onze aanbiedingen en diensten kunnen aanpassen.
- Risicomanagement uitvoeren en fraude voorkomen.
-Misbruik of verkeerd gebruik van onze diensten voorkomen.
-Verplichtingen voor wedstrijden nakomen.
-Voldoen aan de toepasselijke wetgeving.
-Administratie en beheer van je persoonlijke account bij BabyBjörn.
-Verzending van nieuwsbrieven naar jou.
-Communiceren met jou over je bestellingen, net als bepaalde producten of marketingcampagnes.
-Banneradvertenties tonen (advertenties op pagina's van derden).

Aanvullend op de lijst hierboven kunnen de persoonsgegevens van abonnees worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

-Het verbeteren van de ervaring als abonnee door de mogelijkheid te bieden om vooraf ingevulde gegevens te gebruiken, favoriete producten op te slaan, meer betaalopties te hebben en een responsiever beheer van vraagstukken en claims te ontvangen.

-Communicatie met jou als abonnee mogelijk maken via gewone post, e-mail, telefoon of SMS/MMS.

BabyBjörn kan opgeslagen persoonsgegevens ook gebruiken voor statistieken, marktonderzoek, markt- en klantanalyses en zakelijke vervolgacties, en voor de ontwikkeling van bedrijfssystemen en methoden voor de aankoop van goederen en diensten.

7. Profilering
BabyBjörn kan persoonsgegevens verwerken via profilering. We analyseren de informatie over jouw gebruik van onze website, welke producten, diensten en promoties je interesseren, informatie over je aankopen, met welke van onze nieuwsbrieven je interageert, of jij je hebt aangemeld voor een van onze events en informatie over je account. We doen dit om je aanbiedingen te doen waarvan we denken dat ze bij je passen en om je uit te nodigen voor events waarvan wij denken dat je ze wilt bezoeken.

Je hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke profilering. Eventuele bezwaren moeten worden gericht aan mydata@babybjorn.com. Nadat BabyBjörn je klacht heeft ontvangen, stoppen we met het verwerken van jouw persoonsgegevens voor dit doel.

8. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door BabyBjörn
Alle verzameling en verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op wettelijke gronden. Je persoonsgegevens kunnen worden verwerkt om ons contract met jou als klant uit te voeren, bijvoorbeeld om aankopen mogelijk te maken en verplichtingen na te komen.

Je persoonsgegevens kunnen worden verwerkt op basis van jouw toestemming. Je toestemming moet vrijwillig, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig zijn om als rechtsgrondslag te worden beschouwd. We verkrijgen jouw toestemming om taken te beheren en informatie over je aankopen te verzamelen. Daarnaast slaan we je gedrag op onze website, je interesse in onze promoties en producten en je interactie met BabyBjörn op, zodat we je gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen sturen.

Je persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt op basis van een zogenaamde afweging van gerechtvaardigde belangen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verwerking die wij uitvoeren om klanten gericht te segmenteren. BabyBjörn verwerkt nooit gevoelige persoonsgegevens op basis van een afweging van gerechtvaardigde belangen en voert geen geautomatiseerde verwerking uit zonder toestemming.

In sommige gevallen heeft BabyBjörn een wettelijke verplichting om persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld om te voldoen aan de boekhoud- en belastingwetgeving. Alle verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Als BabyBjörn de verwerking van persoonsgegevens baseert op toestemming of gerechtvaardigd belang, kun je BabyBjörn informeren als je niet langer wilt dat we je persoonsgegevens verwerken. Je kunt een dergelijk verzoek sturen naar mydata@babybjorn.com.

9. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
BabyBjörn bewaart je persoonsgegevens zo lang dit nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Je persoonsgegevens kunnen echter langer worden opgeslagen als dit nodig is vanwege wettelijke vereisten of om de wettelijke belangen van BabyBjörn te beschermen.

Als abonnee worden jouw persoonsgegevens bewaard zolang je ermee instemt dat ze worden opgeslagen.

10. Toegang tot opgeslagen persoonsgegevens
BabyBjörn kan persoonsgegevens bekendmaken aan andere bedrijven binnen de BabyBjörn Group en aan zakenpartners om aan onze verplichtingen en de hierboven vermelde doeleinden te voldoen.

Gegevens die aan derden worden doorgegeven, worden alleen gebruikt om de bovengenoemde diensten aan je te leveren. Deze partijen kunnen expediteurs zijn die goederen leveren, mediabureaus die marketingmateriaal distribueren en kredietrapportage- of incassobureaus die kredietcontroles, identiteitscontroles en incasso's uitvoeren.

We geven je persoonsgegevens nooit door voor marketingdoeleinden aan derden buiten de BabyBjörn Group of onze zakenpartners. We verkopen jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder jouw toestemming. BabyBjörn kan jouw persoonsgegevens bekendmaken als dit nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of wettelijke vereisten, om de wettelijke belangen van BabyBjörn te beschermen, of om fraude en andere veiligheids- of technische problemen op te sporen, te voorkomen of er de aandacht op te vestigen.

BabyBjörn streeft er altijd naar om persoonsgegevens alleen binnen de EU/EER op te slaan. De gegevens kunnen worden overgedragen en verwerkt in een land buiten de EU/EER (derde land). Elke overdracht vindt plaats in overeenstemming met de geldende wetgeving en geregistreerde gebruikers die een dergelijke overdracht betreft, worden op de hoogte gebracht.

11. Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie en toegang door onbevoegden. Wij passen onze beveiligingsmaatregelen voortdurend aan de technologische ontwikkelingen aan. Om aankopen met creditcards of bankpasjes zo veilig mogelijk te maken, wordt alle informatie in versleutelde vorm verzonden. Dit betekent dat de informatie via een beveiligde verbinding wordt overgedragen en dat jouw persoonsgegevens niet door derden kunnen worden gelezen. Voor aankopen met creditcards of bankpasjes werken we samen met een erkende dienstverlener die ons helpt om rechtstreeks bij jouw bank na te gaan of de kaart geldig is voor aankopen. Onze betalingspartner verwerkt jouw creditcardgegevens in overeenstemming met de internationale veiligheidsnorm PCI DSS, ontwikkeld door de creditcardorganisaties VISA, MasterCard, Diners, American Express en JCB. Dit zorgt voor een zeer hoge veiligheid bij de verwerking van jouw creditcardgegevens. Als je met een creditcard betaalt, behouden wij ons het recht voor om jouw identiteit te verifiëren.

BabyBjörn kan derden toestaan jouw persoonsgegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden op ons verzoek, zodat we onze producten en diensten kunnen promoten. We zullen echter nooit een derde partij toestaan om jouw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden.

In geval van een inbreuk op persoonsgegevens verbindt BabyBjörn zich ertoe om deze onverwijld en binnen 72 uur nadat de inbreuk bekend is geworden, te melden aan de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit (de Zweedse gegevensbeschermingsautoriteit). Als een dergelijke melding niet binnen 72 uur kan worden ingediend, zal BabyBjörn de redenen voor de vertraging in zijn melding toelichten en zal de informatie zonder onnodige vertraging in termijnen worden verstrekt.

BabyBjörn verbindt zich ertoe je zo snel mogelijk op de hoogte te stellen als je wordt getroffen door een inbreuk in verband met persoonsgegevens en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.

12. Wat zijn jouw rechten?
BabyBjörn zal, op jouw verzoek of op eigen initiatief, jouw gegevens corrigeren, schrappen, anonimiseren of aanvullen als deze onjuist, onvolledig of misleidend blijken te zijn.

Als geregistreerde gebruiker heb je het recht om het volgende te vragen: Toegang tot jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht om een uittreksel uit het register of een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die BabyBjörn over jou verwerkt. Je kunt dit recht te allen tijde kosteloos uitoefenen, eenmaal per kalenderjaar, door ons een schriftelijk ondertekend verzoek te sturen. Het uittreksel uit het register moet informatie bevatten over welke persoonsgegevens geregistreerd zijn, de doeleinden van de verwerking en de ontvangers die de gegevens hebben ontvangen of zullen ontvangen. Het uittreksel uit het register moet ook informatie bevatten over waar de persoonsgegevens vandaan zijn gehaald als ze niet van jouzelf afkomstig zijn, of de gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering) en een schatting van hoe lang BabyBjörn van plan is de gegevens te bewaren of de criteria die worden gebruikt om deze periode te bepalen. Je hebt ook het recht om informatie te verkrijgen over de onderstaande rechten.

Rectificatie van jouw persoonsgegevens. Op verzoek zal BabyBjörn onjuiste of onvolledige gegevens die over jou worden verwerkt, zonder onnodige vertraging corrigeren.

Wissen van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te wissen als ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Als er een wettelijke verplichting is om je persoonsgegevens te bewaren of als er andere gerechtvaardigde redenen zijn waarom BabyBjörn je gegevens moet bewaren (bijvoorbeeld als je onbetaalde schulden hebt), worden je persoonsgegevens niet gewist. Wij zullen dan de verwerking beëindigen die wordt uitgevoerd voor andere doeleinden dan het naleven van de wetgeving.

Beperking van de verwerking Je hebt het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens alleen voor bepaalde gedefinieerde doeleinden te verwerken. Je kunt een beroep doen op deze beperking wanneer je bijvoorbeeld van mening bent dat jouw gegevens onjuist zijn en je een correctie hebt aangevraagd zoals hierboven beschreven. Zolang het onderzoek naar de juistheid van de gegevens loopt, is de verwerking ervan beperkt.

Als BabyBjörn jouw gegevens aan een derde partij heeft bekendgemaakt, zullen we elke ontvanger op de hoogte stellen van eventuele correcties of het schrappen van gegevens, evenals van beperkingen op de verwerking van de gegevens.

Als je persoonsgegevens bij BabyBjörn worden opgeslagen, heb je onder bepaalde omstandigheden het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit). Dit is het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Als de verwerking van persoonsgegevens door BabyBjörn wordt uitgevoerd op basis van een belangenafweging, heb je het recht om hier bezwaar tegen te maken. Als je bezwaar maakt, zal BabyBjörn de verwerking alleen voortzetten als er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan jouw eigen belangen. De bewijslast voor het bestaan van dergelijke gronden ligt bij BabyBjörn.

Je kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. BabyBjörn verwerkt jouw persoonsgegevens niet voor direct marketing als je bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking. Nadat we jouw bezwaar hebben ontvangen, stoppen we met het verwerken van de persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden. Eventuele bezwaren moeten worden gericht aan mydata@babybjorn.com. Als je toestemming hebt gegeven aan BabyBjörn om je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden op te slaan en te gebruiken, kun je die toestemming op elk moment intrekken. Een dergelijke intrekking kan worden beperkt tot een deel van de verwerking, zoals toestemming met betrekking tot direct marketing.

Als geregistreerde gebruiker heb je het recht om klachten in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Zweedse gegevensbeschermingsautoriteit.

Je kunt contact met ons opnemen door een brief te sturen naar de klantenservice van BabyBjörn op BabyBjörn AB, Kulltorpsvägen 49, Lanna 333 74 Bredaryd of een e-mail te sturen naar mydata@babybjorn.com. BabyBjörn beantwoordt je verzoek zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand. Als BabyBjörn niet van plan is om binnen het gespecificeerde tijdsbestek aan je verzoek te voldoen, moeten we de reden hiervoor rechtvaardigen.

13. Het gebruik van cookies
Het accepteren van cookies is geen voorwaarde om onze websites te kunnen bezoeken. Houd er echter rekening mee dat onze website en diensten slechts beperkt kunnen functioneren als je niet toestaat dat wij cookies plaatsen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens opslaan voor gegevensuitwisseling met ons systeem via jouw webbrowser. Er zijn in principe twee verschillende soorten cookies: sessiecookies, die worden verwijderd wanneer je jouw browser sluit, en permanente of tijdelijke cookies, die langer of onbeperkt op jouw computer worden opgeslagen. Deze opslag helpt ons bij het ontwerpen van onze websites en aanbiedingen en om ze eenvoudiger bruikbaar voor jou te maken. Zo wordt bijvoorbeeld een deel van de informatie die je invoert opgeslagen, zodat je deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren.

Welke cookies gebruikt BabyBjörn?

De meeste cookies die BabyBjörn gebruikt, worden automatisch van je computer gewist wanneer je je browser sluit (je sessie beëindigt). Daarom worden ze ook wel sessiecookies genoemd. Sessiecookies zijn bijvoorbeeld nodig om de winkelwagenfunctie op meerdere pagina's te kunnen aanbieden. Daarnaast gebruiken we ook cookies die op je computer blijven staan. Tijdens je volgende bezoek wordt automatisch informatie over je vorige bezoek geregistreerd, inclusief de informatie die je invoert en jouw voorkeuren. Deze zogenaamde tijdelijke cookies, of zelfs zogenoemde persistente cookies (1 maand tot 10 jaar opgeslagen), worden op je harde schijf bewaard en automatisch gewist wanneer de ingestelde tijd is verstreken. Het zijn vooral deze cookies die worden gebruikt om onze diensten gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestandjes kun je bijvoorbeeld gepersonaliseerde informatie ontvangen op de pagina die je bezoekt. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om ons aanbod aan te passen aan de wensen van onze klanten en om jouw bezoek aan onze websites zo comfortabel mogelijk te maken.

Welke informatie slaan cookies op?

In de cookies die BabyBjörn gebruikt, worden alleen gepseudonimiseerde gegevens opgeslagen. Wanneer deze cookies worden geactiveerd, krijgen ze een identificatienummer toegewezen. Je persoonsgegevens zijn niet gekoppeld aan dit identificatienummer. Je naam, IP-adres of soortgelijke informatie die een directe verbinding tussen jou en deze cookie mogelijk maakt, worden niet opgeslagen. Met behulp van cookietechnologie ontvangen we alleen gepseudonimiseerde informatie, zoals welke pagina's van onze webshop zijn bezocht, welke producten zijn bekeken enz.

Wat is targeting op locatie?

Met behulp van cookietechnologie worden gegevens verzameld op de website van BabyBjörn om onze reclame en ons online aanbod te optimaliseren. Deze gegevens worden niet gebruikt om jou persoonlijk te identificeren, maar dienen louter voor een pseudonieme analyse van het gebruik van de website. Met deze technologie kunnen we je advertenties en/of speciale aanbiedingen en diensten tonen. Deze content is gebaseerd op de informatie die is verkregen tijdens de analyse van het klikpad (bijvoorbeeld reclame die zich richt op bezoekers die de afgelopen dagen alleen naar draagzakken hebben gekeken). Ons doel is om onze online diensten zo aantrekkelijk mogelijk voor jou te maken en je advertenties te tonen die aansluiten bij jouw interesses.

Gebruiken jullie ook cookies van derden?

BabyBjörn maakt gebruik van bepaalde reclamepartners die ons online aanbod en onze website interessanter voor je maken. Daarom worden bij jouw bezoek aan de website ook cookies van partnerbedrijven op je harde schijf opgeslagen. Deze tijdelijke cookies, of zelfs persistente cookies (14 dagen tot 10 jaar opgeslagen), worden op je harde schijf bewaard en automatisch gewist wanneer de ingestelde tijd is verstreken. De cookies van onze partnerbedrijven bevatten alleen pseudoniemen en grotendeels volledig anonieme gegevens. Dit kunnen gegevens zijn over welke producten je hebt bekeken, welke aankopen je hebt gedaan, welke producten je hebt gezocht, enz. In dit verband registreren sommige van onze reclamepartners ook informatie over welke pagina's je eerder hebt bezocht en in welke producten je interesse hebt getoond. Het doel is om je advertenties te kunnen tonen die het beste aansluiten bij jouw interesses.

Retargeting

De website van BabyBjörn maakt gebruik van zogenaamde retargetingtechnologie. We gebruiken deze technologie om ons online aanbod interessanter voor je te maken. Deze technologie maakt het mogelijk om online gebruikers aan te spreken die al interesse hebben getoond in onze webshop en in onze producten via reclame op de websites van onze partners. Wij zijn van mening dat het tonen van persoonlijke, op interesses gebaseerde advertenties vaak interessanter is voor de gebruiker dan de gebruikelijke reclame waarbij zo'n persoonlijke relatie ontbreekt. De weergave van dit reclamemateriaal op de pagina's van onze partners is gebaseerd op cookietechnologie en een analyse van het gedrag van gebruikers in het verleden. Dit soort reclame is volledig pseudoniem. Wanneer je onze website bezoekt, worden cookies gebruikt om informatie te verzamelen, op te slaan en te gebruiken over jouw gebruik van de website. Bovendien worden jouw gegevens ook na het beëindigen van de browsersessie in de cookies opgeslagen en kunnen ze bij het volgende bezoek aan de website worden opgeroepen.

Hoe kun je voorkomen dat cookies worden opgeslagen?

Je kunt jouw browser zo instellen dat cookies alleen worden geaccepteerd als je hiermee instemt, zodat er in de toekomst geen cookies meer op jouw computer worden opgeslagen. Als je alleen cookies van BabyBjörn wilt accepteren en niet die van onze leveranciers en partners, kun je deze instelling in je browser wijzigen in 'Cookies van derden blokkeren.'

In het algemeen kun je de Help-functie in de menubalk van jouw browser gebruiken om te begrijpen hoe je nieuwe cookies kunt weigeren en reeds ontvangen cookies kunt wissen.

14. Webanalyses
Om ons aanbod voortdurend te verbeteren en te optimaliseren, maken we gebruik van zogenaamde trackingtechnologie. Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zogenoemde 'cookies', tekstbestanden die op jouw computer worden opgeslagen en die een analyse van jouw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en wordt aldaar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt jouw IP-adres door Google binnen de EU/EER voorafgaand aan de overdracht naar de VS ingekort. Een toewijzing van het IP-adres aan jou is dus niet mogelijk. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens BabyBjörn zal Google deze informatie gebruiken om jouw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over jouw websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten in verband met jouw gebruik van de website aan te bieden.

Het IP-adres dat jouw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Je kunt het plaatsen van cookies voorkomen door de instellingen van je browser aan te passen. Als je dit doet, kun je echter mogelijk niet alle functies van deze website gebruiken. Je kunt voorkomen dat de door de cookies verzamelde en aan jouw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief jouw IP-adres) door Google worden gebruikt en verwerkt. Download en installeer hiervoor de Google Analytics opt-out browser add-on via deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

De website van BabyBjörn gebruikt Google Analytics met de extensie '_anonymizeip()'. Deze extensie maakt het mogelijk om IP-adressen in verkorte vorm te verwerken, waardoor het IP-adres niet aan een natuurlijke persoon gekoppeld kan worden. Alle persoonlijke koppelingen met de verzamelde gegevens worden daarom uitgesloten en alle persoonsgegevens worden onmiddellijk verwijderd.

BabyBjörn gebruikt Google Analytics om jouw gebruik van onze website te analyseren en de website te verbeteren. We gebruiken de statistieken van de website om onze producten te verbeteren en ze interessanter te maken voor jou als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de Verenigde Staten worden overgedragen, willen we je erop wijzen dat Google de regels van het EU-VS Privacy Shield gebruikt en naleeft. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrondslag voor de verwerking door Google Analytics is artikel 6, lid 1, van de AVG.

Informatie over derden: Google Dublin, Google Ireland LTD, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Gebruiksvoorwaarden: https://www.google.com/analytics/terms/se.html;

overzicht van gegevensbescherming: https://support.google.com/analytics/answer/6004245;

privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.

De website maakt ook gebruik van Google Analytics om jouw verkeer tussen apparaten te volgen aan de hand van een gebruikers-ID. Je kunt deze tracking uitschakelen op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Als je de link bevestigt, wordt er een opt-outcookie op jouw computer opgeslagen. Deze cookie is 5 jaar geldig. Houd er rekening mee dat deze opt-out-cookie ook wordt gewist als je alle cookies op je computer wist. Dit betekent dat je een nieuwe opt-out-cookie moet opslaan als je de toestemming voor de anonieme gegevensverzameling wilt blijven weigeren. Deze opt-out-cookie wordt per browser en per computer opgeslagen. Als je onze websites thuis en op het werk of met een andere webbrowser bezoekt, moet je deze opt-out-cookie op de verschillende browsers en de verschillende computers activeren.

Retargeting en gegevensverzameling via bannerreclame van derden

In het kader van retargeting en bannerreclame maakt BabyBjörn gebruik van diensten van derden die cookies op onze website opslaan. Deze externe dienstverleners zijn:

-Doubleclick door Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; https://www.google.com/intl/se/policies/technologies/ads/

-Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS; https://www.facebook.com/about/privacy

 

15. Gebruik van sociale media plug-ins
BabyBjörn gebruikt momenteel de volgende dubbelklik-plug-ins op sociale media: Facebook en Instagram. Dit betekent dat in verband met jouw bezoek aan de website van BabyBjörn in beginsel geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan deze dienstverleners. Je herkent de dienstverlener aan het teken boven de eerste letters van de naam of het logo van de dienstverlener. BabyBjörn stelt je in staat om rechtstreeks met de serviceprovider te communiceren via een knop op de website. De serviceprovider ontvangt alleen informatie dat je een overeenkomstige pagina hebt geopend als je op het veld klikt om de plug-in te activeren. De informatie onder 'Welke persoonsgegevens van jou verzamelen en verwerken wij' in dit privacybeleid wordt ook doorgegeven. In het geval van Facebook wordt jouw IP-adres onmiddellijk na het opvragen anoniem. Wanneer een plug-in wordt geactiveerd, worden jouw persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieder van de plug-in en daar verwerkt (in de Verenigde Staten voor zover de aanbieder daar zijn activiteiten uitvoert). Aangezien de serviceprovider gegevens verzamelt via cookies, raden we je aan om alle cookies te wissen voordat je op het grijze vakje boven de beveiligingsinstellingen in jouw browser klikt.

BabyBjörn heeft geen controle over de verkregen gegevens of hoe deze door de serviceprovider zijn verkregen. Wij hebben geen overzicht van de verzameling van de gegevens, het doel ervan of hoe lang de gegevens worden bewaard. We weten niet wanneer en hoe de gegevens door de serviceprovider worden gewist.

De serviceprovider slaat de over jou verzamelde gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor marketing- en marktonderzoeksdoeleinden voor z'n eigen website. Een dergelijke analyse wordt uitgevoerd (ook voor niet-aangemelde gebruikers) om vraag te genereren en andere gebruikers van sociale netwerken te informeren over jouw activiteiten op onze website. Je hebt het recht om het aanmaken van een dergelijk gebruikersprofiel te herroepen door contact op te nemen met de betreffende serviceprovider. Via plug-ins stelt BabyBjörn je in staat om te communiceren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we onze website-aanwezigheid kunnen verbeteren en de website interessanter kunnen maken voor jou als gebruiker. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de plug-ins is artikel 6, lid 1, van de AVG.

De gegevensoverdracht vindt plaats onafhankelijk van het feit of je een gebruikersprofiel bij de serviceprovider hebt en daar bent aangemeld. Als je bij een dergelijk sociaal netwerk bent aangemeld, worden jouw gegevens verzameld door direct contact met het gebruikersprofiel. Als je op de knop 'Activeren' en op links naar een website klikt, wordt deze informatie ook in jouw gebruikersaccount opgeslagen en aan jouw contactpersonen doorgegeven. We raden je aan om je na het gebruik van sociale netwerken af te melden, vooral voordat je op de knop 'Activeren' klikt, als je contact met jouw gebruikersprofiel bij de serviceprovider wilt vermijden.

Meer informatie over het doel, de verwerkte gegevens en de manier waarop deze door de serviceprovider worden verwerkt, vind je in zijn privacyverklaringen (zie hieronder). Meer informatie over jouw rechten hieromtrent vind je ook onder 'Instellingen'. In jouw instellingen kun je ook wijzigen hoe je jouw persoonsgegevens wilt beschermen.

Hieronder vind je de adressen van de betreffende dienstverleners en hun informatie over gegevensbescherming.

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland; https://www.facebook.com/policy.php; meer informatie over gegevensbescherming: https://www.facebook.com/help/186325668085084 en https://www.facebook.com/about/privacy. Facebook verbindt zich ertoe het EU-VS Privacy Shield na te leven, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Instagram, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland; https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

16. Wijzigingen in het privacybeleid van BabyBjörn
BabyBjörn behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen. Als het privacybeleid wordt gewijzigd, zal BabyBjörn je hiervan op redelijke termijn op de hoogte brengen. Als je het niet eens bent met het gewijzigde privacybeleid, heb je het recht om de overeenkomst met BabyBjörn te beëindigen voordat deze van kracht wordt. Je kunt deze overeenkomst beëindigen door contact op te nemen met BabyBjörn.

17. Contactgegevens VOOR de verwerkingsverantwoordelijke
Wij zetten ons in voor de bescherming van de persoonsgegevens van onze klanten. Neem gerust contact op met ons als je vragen hebt over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken, over dit privacybeleid of als je een uittreksel uit het register wilt aanvragen.

Onze contactgegevens zijn:
Per post: BabyBjörn AB
Kulltorpsvägen 49, Lanna 333 74 Bredaryd Zweden
Tel: +46-370 838 87
E-mail: mydata@babybjorn.com