Algemene verkoopvoorwaarden

BabyBjörn AB, een Zweedse naamloze vennootschap met ondernemingsnummer 556093-6196 ('BabyBjörn'), beheert de website babybjorn.com, bestaande uit subdomeinen en individuele webpagina's, (gezamenlijk 'de website').

Adres BabyBjörn: Esplanaden 1, 172 67 Sundbyberg, Zweden
E-mailadres: info@babybjorn.se
Telefoonnummer +46 (0)8 544 968 00
Btw-nummer: SE556093619601

Contactgegevens en andere informatie over BabyBjörn zijn beschikbaar op de website en in de gebruiksvoorwaarden van BabyBjörn voor de website, die hier beschikbaar zijn.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden ('de voorwaarden') zijn van toepassing wanneer je als consument ('de klant') een bestelling plaatst via de website. De voorwaarden zijn alleen van toepassing op een klant die een consument is en die bestellingen plaatst via de website.

1.2 Om bestellingen op de website te kunnen plaatsen, moet de klant 18 jaar of ouder zijn. BabyBjörn behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen de bestelling van een klant te weigeren of te wijzigen (op de manier die hieronder in de sectie Contract en bestelling wordt gespecificeerd).

1.3 BabyBjörn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor uitverkochte producten of voor afbeeldings- of typografische fouten op de website, bijv. fouten in een productbeschrijving of technische specificatie, onjuiste prijzen of onjuiste informatie over de beschikbaarheid van producten. BabyBjörn heeft het recht dergelijke fouten te allen tijde te corrigeren en de informatie op de website te wijzigen of bij te werken.

1.4 Naast deze voorwaarden zijn ook de gebruiksvoorwaarden van BabyBjörn voor de website van toepassing, die hier beschikbaar zijn. De gebruiksvoorwaarden beschrijven onder meer de bepalingen voor vertrouwelijkheid en persoonsgegevens, cookies, materiaal op de website, intellectuele-eigendomsrechten, zoals handelsmerken en auteursrechten, en aansprakelijkheid.

1.5 De klant kan altijd contact opnemen met de klantenservice van BabyBjörn. De contactgegevens zijn te vinden in de sectie Klantenservice en op de website. BabyBjörn probeert binnen 24 uur na ontvangst van de vraag te antwoorden (tijdens normale werktijden, d.w.z. maandag-vrijdag 9-17 uur).

2. Contract en bestelling

2.1 Om via de website een aankoop te kunnen doen, moet de klant de voorwaarden accepteren. Door een bestelling op de website te plaatsen, accepteert de klant de voorwaarden, inclusief de gebruiksvoorwaarden van BabyBjörn voor de website.

2.2 Zodra de klant zijn bestelling heeft geplaatst, wordt een aankoopcontract gesloten tussen de klant en BabyBjörn. BabyBjörn stuurt dan een orderbevestiging naar het e-mailadres dat de klant heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. De klant dient deze orderbevestiging te bewaren voor het geval hij of zij contact moet opnemen met de klantenservice van BabyBjörn. De klant kan een bestelling annuleren tot het moment dat deze door BabyBjörn wordt bevestigd. In dat geval worden alle betalingen die de klant of diens debet- of creditcardmaatschappij met betrekking tot de bestelling heeft gedaan, terugbetaald.

2.3 BabyBjörn behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren die onjuiste persoonsgegevens bevat of als de klant niet heeft betaald.

2.4 Als er fouten in de prijs, levertijd of andere omstandigheden optreden, heeft BabyBjörn het recht om dit nadien te wijzigen. In dat geval neemt BabyBjörn contact op met de klant om deze hiervan op de hoogte te brengen. In dat geval heeft de klant het recht om de betreffende bestelling te wijzigen of te annuleren. BabyBjörn wacht op de goedkeuring van de klant van de gewijzigde voorwaarden voordat de bestelling verder wordt verwerkt.

3. Klantgegevens enz.

3.1 Bij het plaatsen van een bestelling wordt de klant gevraagd bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. De klant bevestigt de juistheid en volledigheid van de door hem of haar ingevoerde gegevens en is verantwoordelijk voor onjuist ingevoerde gegevens.

3.2 BabyBjörn verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevens en in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van BabyBjörn voor de website (zie clausule 1.4 hierboven).

4. Prijzen, kosten en betaling

4.1 Bij bestelling via de website zijn de op de website vermelde prijzen van toepassing. De prijzen zijn vermeld op de website en zijn inclusief btw. De prijzen zijn exclusief betalingskosten, leveringskosten en factureringskosten en dergelijke, die kunnen worden toegevoegd en afzonderlijk worden gespecificeerd.

4.2 Lokale btw- en douanekosten en andere kosten kunnen van toepassing zijn in het land waarnaar de producten worden geleverd bij het bestellen van producten in landen buiten de EU. Neem contact op met je lokale douanekantoor voor meer informatie. BabyBjörn brengt geen btw in rekening voor bestellingen naar landen buiten de EU en de Zweedse btw wordt vóór betaling in mindering gebracht.

4.3 BabyBjörn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en typografische fouten met betrekking tot de prijs. De klant wordt na het plaatsen van een bestelling altijd geïnformeerd over eventuele prijsaanpassingen en heeft in dat geval het recht om de betreffende bestelling te wijzigen of te annuleren.

4.4 De mogelijke betaalmethoden worden vermeld op de website. BabyBjörn maakt gebruik van betalingsdiensten van derden. De aanbieders van deze betalingsdiensten hebben hun eigen gebruiksvoorwaarden die onder meer regelen hoe de persoonsgegevens van de klant worden beheerd. Deze voorwaarden zijn toegankelijk wanneer de klant een betaalmethode selecteert.

4.5 BabyBjörn heeft het recht om betaling van de klant in rekening te brengen zodra de klant de bestelling plaatst, tenzij de klant heeft gekozen voor betaling op factuur of een soortgelijke betaalmethode. Bij betaling op factuur of in termijnen kan BabyBjörn of de aanbieder van de betalingsoplossing een kredietcontrole aanvragen. Bij achterstallige betaling of niet-betaling worden de wettelijke nalatigheidsinteresten aangerekend en is de klant ook aansprakelijk voor de kosten van een schriftelijke aanmaning.

5. Campagnes en speciale aanbiedingen

5.1 BabyBjörn kan van tijd tot tijd campagnes aanbieden op de website. Dergelijke campagnes kunnen andere voorwaarden hebben dan de bepalingen in deze voorwaarden. De campagnevoorwaarden zijn van toepassing zolang de campagne loopt en op de specifieke producten die deel uitmaken van de campagne. BabyBjörn behoudt zich het recht voor om dergelijke campagnes op elk moment te beëindigen. Speciale aanbiedingen op specifieke producten op de website gelden slechts voor een beperkte tijd en zolang de voorraad strekt.

6. Levering en transport

6.1 Producten die op voorraad zijn, worden normaal gesproken geleverd binnen het aantal werkdagen dat op de website is vermeld.

6.2 BabyBjörn doet z'n best om zo snel mogelijk te leveren, maar er kunnen helaas vertragingen optreden. BabyBjörn garandeert daarom geen levering op een specifieke dag en aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor vertragingen. De verwachte levertijd van het product staat vermeld op de orderbevestiging, bij het afrekenen en/of op de betreffende productpagina op de website. Als het niet mogelijk is om een product op tijd te leveren, stuurt BabyBjörn een e-mailbericht met informatie aan de klant. Als een product niet beschikbaar is of om een andere reden niet kan worden geleverd, wordt het product uit de bestelling geannuleerd en worden in dit geval alle betalingen die de klant of zijn of haar debet- of creditcardmaatschappij met betrekking tot de bestelling heeft gedaan, terugbetaald.

6.3 Pakketten moeten door de klant worden opgehaald binnen de op de kennisgeving vermelde tijd. Pakketten moeten gewoonlijk persoonlijk worden opgehaald met een geldig identiteitsbewijs en ordernummer. De klant ontvangt altijd een melding waar en wanneer het pakket kan worden opgehaald. De kennisgeving kan gebeuren via sms, de postdienst, e-mail of telefoon. Als een pakket niet wordt opgehaald, behoudt BabyBjörn zich het recht voor om de klant een factuur in rekening te brengen voor de retourzending, servicekosten en administratiekosten.

 

7. Herroepingsrecht

7.1 Bij aankoop van producten op de website is er altijd een herroepingsrecht van 90 dagen. Dit betekent dat de klant het recht heeft om een aankoop te herroepen door BabyBjörn binnen 90 dagen na ontvangst van het bestelde product door de klant of de vertegenwoordiger van de klant op de hoogte te stellen van deze beslissing ('de bedenktijd').

7.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor (i) op maat gemaakte producten die op bestelling zijn gemaakt of duidelijk gepersonaliseerd zijn, of (ii) producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet op passende wijze met onverzegelde verpakking kunnen worden geretourneerd en waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.

7.3 Wanneer de klant een product bestelt waarop het herroepingsrecht niet van toepassing is, ontvangt deze hierover duidelijke informatie. Bij een verzegeld product mag de klant het zegel niet verbreken als hij of zij later het herroepingsrecht wil kunnen uitoefenen. Met andere woorden, het herroepingsrecht vervalt als de klant het zegel verbreekt.

7.4 Als de klant een aankoop op de website wil herroepen, moet de klant vóór het verstrijken van de bedenktijd een duidelijk en ondubbelzinnig bericht sturen naar BabyBjörn met de volgende informatie:

de klant dient het bestelnummer en het product waarvoor hij of zij het herroepingsrecht wenst uit te oefenen, zijn of haar naam, adres en andere contactgegevens te vermelden. De klant moet in de eerste plaats het formulier 'Retournering van producten aan BabyBjörn Shop' gebruiken dat bij de levering is gevoegd.

BabyBjörn stuurt dan een e-mailbevestiging dat BabyBjörn de kennisgeving over de beslissing van de klant heeft ontvangen om gebruik te maken van het herroepingsrecht.

7.5 Bij de uitoefening van het herroepingsrecht betaalt de klant de kosten voor de retourzending en is hij of zij aansprakelijk voor de staat van het product na ontvangst door de klant en tijdens de retourzending. Het product moet binnen 14 dagen na de kennisgeving aan BabyBjörn van de intentie om het herroepingsrecht uit te oefenen aan BabyBjörn worden geretourneerd. Het product moet goed verpakt, onbeschadigd, in goede staat en in de originele verpakking worden verzonden.

Retourzendingen moeten aan BabyBjörn worden gedaan op de manier die BabyBjörn heeft gespecificeerd in de bevestiging van de beslissing van de klant om het herroepingsrecht uit te oefenen. De beschrijving van de manier waarop het product moet worden geretourneerd, is ook beschikbaar op de website onder de rubriek Klantenservice.

7.6 Als de klant de aankoop herroept, wordt het bedrag dat de klant voor het product heeft betaald, inclusief eventuele verzendkosten in verband met de aankoop, aan de klant terugbetaald. Uitzonderingen zijn van toepassing op eventuele aanvullende leveringskosten als gevolg van het feit dat de klant een andere leveringsmethode kiest dan de standaardlevering die BabyBjörn aanbiedt. Bij het retourneren van een deel van een bestelling worden de verzendkosten niet terugbetaald. BabyBjörn heeft het recht om van het terug te betalen bedrag een bedrag in mindering te brengen dat overeenkomt met de waardevermindering van het product in vergelijking met de oorspronkelijke waarde van het product als en in de mate dat een dergelijke waardevermindering te wijten is aan het feit dat de klant het product in een grotere mate heeft gehanteerd dan nodig is om de kwaliteiten of functie ervan vast te stellen.

7.7 BabyBjörn betaalt het bedrag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de klant over de uitoefening van het herroepingsrecht terug. BabyBjörn heeft echter het recht de terugbetaling uit te stellen totdat BabyBjörn het product heeft ontvangen of de klant het bewijs heeft geleverd dat het product is teruggestuurd. De terugbetaling vindt plaats via de door de klant gekozen betaalwijze, voor zover er geen andere overeenkomst is gesloten of er geen belemmeringen zijn voor een dergelijke terugbetaling.

8. Garantie en klachten

8.1 Bepaalde BabyBjörn producten kunnen worden gedekt door een garantie die gunstiger is dan de rechten van de klant onder de toepasselijke consumentenbeschermingswetgeving. In dergelijke gevallen wordt informatie over een eventuele garantieperiode en de specifieke garantievoorwaarden voor een dergelijk product gespecificeerd in de productbeschrijving.

De garantie dekt alleen originele fabricagefouten en geen defecten die voortvloeien uit wijzigingen van de functie en het uiterlijk van het product door de klant, ongevallen, verkeerd gebruik, afwijkingen van de onderhouds- en service-instructies, evenals normaal gebruik en slijtage.

8.2 Het recht om een klacht in te dienen in overeenstemming met de toepasselijke consumentenbeschermingswetgeving heeft betrekking op producten die defect zijn in overeenstemming met de toepasselijke consumentenbeschermingswetgeving. Een klant die een klacht wil indienen over een defect in een product dat hij of zij heeft besteld, moet contact opnemen met de klantenservice van BabyBjörn en hen binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen van het defect nadat de klant het defect heeft opgemerkt of had moeten opmerken (klacht). Klachten die worden ingediend binnen twee (2) maanden nadat de klant het gebrek heeft ontdekt, worden beschouwd als tijdig ingediend. De klant heeft drie jaar het recht om een klacht in te dienen over producten die op de website zijn gekocht, maar het defect moet altijd binnen de hierboven vermelde termijn worden gemeld nadat de klant het defect heeft opgemerkt of had moeten hebben opgemerkt. Een gebrek dat binnen zes maanden na ontvangst van het bestelde product aan het licht komt, wordt geacht te bestaan op het moment van ontvangst van het product, tenzij BabyBjörn anders kan bewijzen of dit onverenigbaar is met de aard van het product of het gebrek.

8.3 BabyBjörn betaalt de retourkosten voor goedgekeurde klachten.

8.4 Zodra het gereclameerde product is geretourneerd en de klacht is goedgekeurd, zal BabyBjörn de klant compenseren in overeenstemming met de toepasselijke consumentenbeschermingswetgeving. BabyBjörn streeft ernaar dit te doen binnen 30 dagen na de datum waarop BabyBjörn de klacht heeft ontvangen, maar dit kan langer duren, afhankelijk van de aard van het product. BabyBjörn behoudt zich het recht voor om een klacht af te wijzen als blijkt dat het product niet defect is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming. Bij klachten volgt BabyBjörn de richtlijnen van een ADR-entiteit. Meer informatie is te vinden op: www.arn.se of http://ec.europa.eu/odr

9. Wijzigingen van de voorwaarden

9.1 BabyBjörn behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving. Wanneer BabyBjörn wijzigingen aanbrengt in deze voorwaarden, zal BabyBjörn de nieuwe voorwaarden op de website plaatsen. Wijzigingen zijn van toepassing vanaf het moment dat de klant de voorwaarden accepteert (door een nieuwe aankoop te doen of door de website te bezoeken), of 30 dagen nadat BabyBjörn de klant heeft geïnformeerd over de wijzigingen. BabyBjörn raadt de klant aan om de website regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de voorwaarden.

9.2 Elke aankoop die de klant heeft gedaan, valt echter onder de voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de betreffende bestelling wordt geplaatst.

10. Ongeldigheid

10.1 Indien een bepaling of een deel daarvan in deze voorwaarden door een rechtbank ongeldig of onafdwingbaar wordt geacht, zal dit de voorwaarden niet in hun geheel ongeldig maken. In plaats daarvan moet de ongeldige bepaling redelijkerwijs worden aangepast, zodat deze geldig en afdwingbaar wordt voor zover de toepasselijke wetgeving dit toelaat.

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Geschillen moeten in eerste instantie in der minne geschikt worden na overleg met de klantenservice van BabyBjörn. In geval van een geschil volgt BabyBjörn de beslissingen van een ADR-entiteit.

11.2 Een geschil met betrekking tot de opbouw of toepassing van deze voorwaarden moet worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Zweedse recht en beslecht door een rechtbank in Zweden.

11.3 Bovendien kan de klant ervoor kiezen om het geschil via de ADR-procedure te beslechten door een klacht in te dienen op het ODR-platform http://ec.europa.eu/ODR. Meer informatie over de ADR-procedure is beschikbaar op het ODR-platform. BabyBjörn aanvaardt dat een geschil wordt beslecht door de ADR-entiteiten die bevoegd zijn om de klacht te behandelen. In geval van een geschil volgt BabyBjörn de beslissing van de ADR-entiteit